De ontwikkeling van fosfaat- en stikstofarme champost biedt fruittelers nieuwe perspectieven. Door de verlaging van de fosfaat-gebruiksnorm in de meststoffenwetgeving komt het gebruik van champost voor het afdekken van perenonderstammen in de knel. Ook de champignonsector krijgt het lastig nu de afzet van champost in binnen- en buitenland moeizamer wordt. Onder de paraplu van Greenport Gelderland (voorheen Betuwse Bloem) laten beide sectoren door WUR onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn.

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat 90 procent van de fosfaat en 50 procent van de stikstof uit champost gewonnen kan worden zonder de structuur van de champost wezenlijk te veranderen. Dat levert een fosfaat- en stikstofarme champost op en een grondstof voor meststofproductie. Komende zomer zet de WUR een pilot op, in samenwerking met Agrivalid BV, om de methode in de praktijk te testen. PPO-onderzoeker Rien van der Maas verwacht dat, bij een succesvolle pilot, de verarmde champost op zijn vroegst in 2016 op de markt komt. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:34