De NFO voelt zich nog meer gesteund in het traject om te komen tot een lagere WW-premie nu ook over 2013 blijkt dat de open teelten veel meer premie opbrengen dan er aan WW wordt uitgekeerd. Ook in 2012 was dit het geval. Het gaat dus om een structurele te hoge WW-premie ten opzichte van andere deelsectoren binnen de sector Agrarisch en Groen. De NFO wil als eerste bereiken dat de piekarbeid onder de lage WW-premie gaat vallen. Daarnaast moet de verhouding in premie tussen het hoge en lage tarief omlaag. De minimumverhouding is nu 1 op 7. Deze moet kleiner worden om te bereiken dat de premieopbrengst meer in evenwicht komt met de daadwerkelijke WW-uitkeringen.

De cao-onderhandelingen zijn gestopt. De NFO staat achter de voorwaarde dat eerst reparatie moet plaatsvinden van de Wet werk en zekerheid om te voorkomen dat in een sector zoals de fruitteelt met veel tijdelijke arbeid vaste contracten ontstaan. De NFO wil naar een moderne cao met afspraken op hoofdlijnen. Ze wil daarbij op basis van plussen en minnen beslissen of de sector gebaat is bij een nieuwe cao.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 13:20