De NFO  wil dat de WW-premie voor de open teelten wordt verlaagd. De NFO staat hiervoor al lange tijd op de bres. Berekeningen over 2012 en 2013 hebben aangetoond dat de open teelten binnen de sector Agrarisch en Groen veel meer WW-premie opbrengen dan dat er gebruik van wordt gemaakt. Het hoofdbestuur van de NFO geeft aan dat niemand de uitkomst van deze onderzoeken kan en mag negeren. Vorig jaar lieten de cijfers over 2012 al niets aan duidelijkheid over en 2013 laat gewoonweg hetzelfde beeld zien. Dit geldt zowel voor de andere sectoren binnen de sector Agrarisch en Groen als voor het ministerie van Sociale Zaken dat de uiteindelijke WW-premies vaststelt op verzoek van de sector en het UWV. De NFO wil dat de piekarbeid onder een zo laag mogelijk tarief valt en de verhouding tussen de WW-premie voor tijdelijke en vaste arbeid voor 2016 wordt verlaagd naar 5:1 deze is nu 7:1. De WW-premies voor 2016 worden eind dit jaar vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. De komende maanden wil de NFO met de cijfers in de hand lagere WW-premies in 2016 realiseren.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 4 september 2015 - 08:41