De Sector Agrarisch en Groen heeft op uitdrukkelijk verzoek van NFO het ministerie van SZW verzocht de dienstverbanden piekarbeid onder de lage wachtgeldpremie te brengen. Dit mede op basis van het onderzoeksrapport van CBS dat de sector veel inzicht gaf over de premie-inkomsten en schadelast per subsector. Uit het onderzoek kwam naar voren dat kortdurende dienstverbanden (gelegenheidsarbeid) geen of slechts een zeer beperkte schadelast voor het wachtgeldfonds veroorzaken. De fruitteelt maakt veel gebruik van gelegenheidsarbeid. Door het huidige systeem (hoge wachtgeldpremie en geen schadelast) wordt deze subsector (te) zwaar belast. Dit is in de ogen van werkgevers- en werknemersorganisaties in de volle breedte van de sector niet redelijk. Door piekarbeid (opvolger van gelegenheidsarbeid) onder de lage wachtgeldpremie te brengen, ontstaat er meer evenwicht tussen premie-inkomsten en schadelast. In een recent gehouden overleg met SZW bleek dat procesmatig/politiek gezien een wijziging in de systematiek op dit moment niet denkbaar is wat dit ministerie betreft.

• SZW wacht op de uitkomsten van het SER-advies over de werknemersverzekeringen. Het advies is toegezegd voor 1 december 2014.

• De minister is geen voorstander van het bevorderen van tijdelijke dienstverbanden. Als de minister instemt met het verzoek, zou er sprake zijn van een trendbreuk. De verwachting is dat de minister niet instemt met dit verzoek.

• Er worden problemen verwacht bij de automatisering in verband met het kunnen onderscheiden van de groep piekarbeid. Er zal een handmatige controle van korte en lange dienstverbanden moeten plaatsvinden waardoor het aantal fouten zal toenemen. De groep korte dienstverbanden, die onder de lage premie is gebracht, zijn scholieren en studenten. Aan de hand van het studie/registratienummer is het mogelijk deze groep te onderscheiden. Voor piekarbeiders is geen controleerbaar registratienummer beschikbaar. De NFO is zeer teleurgesteld over de uitkomst en gaat met de andere partijen verder in overleg over de nu ontstane situatie.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:04