De NFO heeft het initiatief genomen om een werkgroep te vormen die de agrarische sector advies geeft over de WW-premie voor 2015. Nu het CBS na lang aandringen van de NFO de schadelastcijfers in kaart heeft gebracht, is de tijd rijp om de premies af te stemmen op de daadwerkelijke schadelast. In 2015 moet naar de overtuiging van de NFO hiermee begonnen worden. NFO is aanhanger van het kostenmaker kostendrager principe. Het liefst per sector. Voor de zomer dient het advies te worden uitgewerkt zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden bij het advies over de hoogte van de WW-premie voor 2015.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 mei 2014 - 13:03