In 2011 keerde het Faunafonds 1,23 miljoen euro uit aan tegemoetkoming van schade door zangvogels die met name in de fruitsector actief zijn. Dat is minder dan in 2010 (1,43 miljoen euro), maar meer het gevolg van de lagere fruitprijzen dan van het afgenomen verlies. Volgens Henk Revoort van het Faunafonds is het aantal schademeldingen vanuit de fruitsector de laatste jaren ongeveer gelijk.

 

In totaal zijn in 2011 6.222 verzoekschriften bij het Faunafonds ingediend, tegen 5.829 in 2010. Op basis daarvan is ruim 13,4 miljoen euro (in 2010 9,4 miljoen euro) aan tegemoetkomingen betaald. Het totaal aantal verzoekschriften blijft al een aantal jaar toenemen en moet volgens het Faunafonds vooral worden toegerekend aan ganzen die hier in de zomer verblijven. De stijging van de totale uitkering in 2011 ten opzichte van 2010 wordt deels veroorzaakt door de stijging van het aantal verzoekschriften, maar ook door de stijging van de prijzen voor landbouwproducten (voornamelijk droge stof voor gras).

 

Meer hierover is te lezen in het jaarverslag van het Faunafonds , met op pagina 19 een overzicht van de schade-uitkering per diersoort.

 

Onderzoek FireFly-kaarten

Vanwege de toenemende schade door zangvogels in de fruitsector liet het Faunafonds in 2010 en 2011 het gebruik van FireFly-kaarten onderzoeken . SOVON Vogelonderzoek Nederland voerde dit onderzoek uit. In het bijzonder in de teelt van Conference veroorzaken zangvogels veel ellende. Enerzijds door uitbreiding van het areaal, maar zeer waarschijnlijk ook door het ‘lerend effect’ van mezen; ze leren elkaar dat peren een goede voedselbron zijn.

De FireFly-kaarten zijn oorspronkelijk bedoeld om te voorkomen dat vogels tegen hoogspanningslijnen vliegen. Het onderzoek is uitgevoerd op twintig bedrijven in Zeeland en de Betuwe. Gemiddeld over deze bedrijven was er in de proefvakken met FireFly-kaarten betrouwbaar minder schade dan daarbuiten. In vakken waar de kaarten verspreid over het proefvak werden opgehangen werd 31 procent minder fruit vernield dan in de controlevakken. Wanneer telers de FireFly-kaarten geconcentreerd langs de windhaag hingen, was er zelfs 50 procent minder schade. Enerzijds zijn dit goede resultaten, maar anderzijds is dit voor de fruitteler uiteraard niet voldoende om tot een goed resultaat te komen.

De kosten van de FireFly-kaarten zijn € 27,- per stuk. Het aantal kaarten per hectare en de positionering ervan is sterk afhankelijk van de ligging van het bedrijf. Het Faunafonds kan helpen bij het bepalen van de beste plek om ze op te hangen. Overigens stelt het Faunafonds het ophangen van de kaarten niet verplicht.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 - 18:30