De provincie Zeeland heeft deze week subsidies toegekend voor drie projecten in de fruitsector. Het gaat om de projecten ‘Meer natuur voor pittig fruit’, de ontwikkeling van een beslis-tool voor (door)ontwikkeling-, afbouw- of stopmogelijkheden voor fruitteeltondernemers, en de ontwikkeling van de teelt van kiwi en vijg door KG Fruit.

Meer natuur voor pittig fruit
‘Meer natuur voor pittig fruit’ is het vervolg van het gelijknamige Interreg-project waarbinnen de afgelopen drie jaar meer dan 100 bedrijven in Vlaanderen en Nederland werkten aan de ontwikkeling van ecologische meerwaarde in de boomgaard. De afgelopen drie jaar was de aandacht sterk gericht op bestuiving door wilde bijen. De komende drie jaar komt er meer aandacht voor biodiversiteit, natuurlijke plaagbestrijding, groene gewasbescherming en het betrekken van particulieren.
De Stichting Landschapsbeheer Zeeland gaat met 25 fruittelers en 5 particulieren uit Borsele, Kapelle en Terneuzen aan de slag. Er worden onder andere nestblokken voor metselbijen geplaatst in boomgaarden, en bloemstroken gezaaid om de natuurlijke bestuiving van het fruit te stimuleren.
De provincie Zeeland heeft € 107.000 toegezegd voor dit project. De gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen dragen gezamenlijk € 40.000 bij. Daarnaast dragen ook de deelnemende fruitbedrijven en particulieren samen een bedrag van € 30.000 bij.

Beslis-tool voor (door)ontwikkeling van fruitbedrijven
De tool die ontwikkeld wordt, brengt het gehele bedrijf in beeld. Zowel de bedrijfs- als gezinssituatie en financiële, teelttechnische en afzetgegevens worden door de betrokken projectpartners verzameld. Aan de hand van die gegevens wordt er met behulp van de tool een persoonlijk advies gegeven over de (door)ontwikkel-, afbouw- of stopmogelijkheden voor de ondernemer.
Het project is een beoogde samenwerking van ZLTO, NFO, Rabobank, The Greenery, FruitMasters en CAF (CZAV). De totale projectkosten bedragen € 247.778, waarvan € 173.444 gesubsidieerd wordt.

Ontwikkeling nieuwe teelten
Fruitteeltbedrijf KG Fruit uit Kapelle gaat onderzoek doen naar nieuwe teelten (kiwi en vijg) ter vervanging van of ter aanvulling op de reguliere appel- en perenteelt. KG Fruit heeft een beoogde samenwerking met Burg Machinefabriek, Meeuwse Handelsonderneming, Coren en Agrowing. De totale projectkosten bedragen € 945.000, waarvan € 570.000 gesubsidieerd wordt.

Bron: Provincie Zeeland

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 september 2019 - 16:30