RVO financiert een project om houtige reststromen te benutten; hieraan kunnen 8 tot 10 Zeeuwse fruittelers deelnemen. Doel van het project waarin NFO-Kring Zeeland Noord-Brabant een ondersteunende rol hebben en waar ZLTO en Delphy voor de praktische uitvoering telers voor zoeken is drieledig:
– aantonen dat de agrarische sector een rol kan spelen in de klimaatdiscussie door het vastleggen van CO2
– de uitstoot van stikstof in de melkveehouderij beperken
– het organische-stofgehalte van de bodem in de fruitteelt verbeteren.

NFO-kringvoorzitter Zeeland Noord-Brabant Olav Kavelaars lichtte dit project toe tijdens de Perendag terugkomavond op 12 november in Heinkenszand. Uitgangspunt is dat houtsnippers die stro vervangen in de vrijloopstal van melkveehouders, in de toekomst mogelijk voor een deel zijn te leveren vanuit de fruitteelt. Het restant zal dan uit andere bestaande houtige reststromen moeten komen.
Bomen leggen tijdens de groei koolstof vast in het hout door de opname van CO2. Door houtsnippers later toe te passen in stallen van veehouders kunnen zij daar ook nog eens stikstof vastleggen, waardoor de uitstoot van ammoniak beperkt wordt. Als deze verrijkte houtsnippers vervolgens uitgereden worden onder fruitbomen, kan men daarmee het organische-stofgehalte van de bodem weer verbeteren en de weer vrijkomende elementen benutten. Deze samenwerking tussen fruittelers en veehouders past goed binnen een kringlooplandbouw.
Vragen die nog beantwoord moeten worden, zijn hoe lang blijft deze vorm van organische stof in de bodem aanwezig en in welke vorm. Een ander punt is dat deze vorm van organische stof binnen de huidige wetgeving gezien wordt als dierlijke mest met alle regelgeving daaromtrent. Het is wenselijk om de regelgeving hieromtrent aan te passen. ZLTO en Delphy willen hier over twee jaar meer duidelijkheid over hebben.
Hebt u interesse in het project Toepassen Houtige Reststromen in de fruitteelt, dan kunt u contact opnemen met David van de Graaf van Delphy. Dit project is een onderdeel binnen het omvattende Carbon Farming project.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 november 2018 - 17:05