Onderzoekers van de WUR hebben ontdekt dat de antagonist Cladosporium cladosporioides H39 de sporenvorming van de Venturia-schimmel – verantwoordelijk voor appelschurft – sterk kan terugdringen. Met de antagonist konden dezelfde resultaten worden gehaald als met de gebruikelijke, chemische schimmelbestrijdingsmiddelen.

H39 is de afgelopen twee jaar getest in Europese veldproeven op diverse appelrassen. De proeven vonden plaats in Hongarije, Polen en Duitsland en bij PPO Fruit in Nederland.  Er is onder meer gekeken naar het effect van het moment van toepassing van H39, voor of na de infectieperiode.

De resultaten van de proeven waren zeer hoopgevend. In alle gevallen werd bewezen dat H39 de appelschurftaantasting op bladeren en vruchten vermindert. Dit werd zowel in biologische teeltsystemen als in conventionele boomgaarden aangetoond. Bladschurft reduceerde met 42 tot 98 procent, fruitschurft met 41 tot 94 procent.

Een biologisch gewasbeschermingsmiddelenbedrijf onderzoekt de commerciële toepassingsmogelijkheden van H39. Het kan echter nog wel enige jaren duren voordat het registratietraject volledig is doorlopen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:29