Op de bijeenkomst Proeftuin Zoet Water in Krabbendijke, die vandaag 15 juni plaatsvond, was veel aandacht voor mogelijkheden om een Freshmaker aan te leggen voor een groter gebied. Plan is om met zo’n acht agrariërs in het Zeeuwse land voor enkele honderden hectares een Gebiedsfreshmaker aan te leggen. Verder kwamen mogelijkheden aan de orde van milde ontzilting en kwelschermen. Ook werden de resultaten gepresenteerd van helikoptervluchten boven Zeeland die het zoutgehalte in het grondwater in beeld brachten. Dit heeft mooie kaarten opgeleverd die voor fruittelers erg van nut zijn. Voor meer informatie zie ook www.zeeland.nl/zoetzout. In een volgend nummer van Fruitteelt volgt een artikel over deze bijeenkomst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 juni 2017 - 16:15