Fruittelers in Tholen en Sint Philipsland betalen vanaf 2014, naast de gebruikelijke waterschapsbelasting, ook een heffing voor de zoetwatervoorziening. De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen stemde daar 12 december mee in. Het maatregelenpakket voor zoet water, dat werd samengesteld op verzoek van agrariërs en ZLTO Tholen, werd al in 2011 als proef ingesteld en wordt nu verder geoptimaliseerd. Rinus van ’t Westeinde, voorzitter van de NFO-afdeling West Zuid-Beveland, spreekt van ‘een positieve ontwikkeling voor de fruitteelt’. “Voorheen was zoet water niet op alle percelen in voldoende mate beschikbaar. Nu leg je slangen in de sloot en kun je pompen.” Voorzitter Olav Kavelaars van de NFO-afdeling West Noord-Brabant en Sint Philipsland zegt dat de voorziening kansen biedt om nachtvorstberegening en/of druppelbevloeiing op bredere schaal in te zetten. “Telers waren vaak aangewezen op leidingwater waar dus een behoorlijk kostenplaatje aan hing.”                                                                                                         

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 december 2013 - 13:41