LTO Nederland heeft haar zorgen geuit over de zoetwatervoorziening. LTO-voorzitter Albert Jan Maat heeft dit in een gesprek met Deltacommissaris Wim Kuijken aangekaart. Maat kwam met een tienpuntenplan waarin de zoetwaterstrategie voor de agrosector wordt gekoppeld aan het toekomstperspectief en de economische kansen van de agrarische sector.

 

Volgens LTO moeten investeringen in de zoetwatervoorziening en het tegengaan van de verzilting veel meer prioriteit krijgen in het nieuwe Deltaplan dat in 2014 verschijnt. Het Deltaplan (de nieuwe generatie Deltawerken) heeft als doel ons land te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 10:00