Maarten Gerritsen in Schalkwijk teelt peren en wat appels op een totaaloppervlak van ongeveer 17 hectare. Hij voelt zich zeer verbonden met de NFO. Zonder de NFO zou de fruitteelt in Nederland minder toekomst hebben, is zijn overtuiging. “Zonder NFO zou de belangenbehartiging misschien een soort dependance worden van LTO. Dan wordt de fruitteelt wel een heel ondergeschoven kindje. De behartiging van de fruitspecifieke belangen zal dan minimaal zijn”, verwacht hij. “Er zullen nog minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, want de hele fte die de NFO daarvoor beschikbaar stelt, zal teruggebracht worden tot een halve of nog minder. Successen zoals de NFO die behaald heeft, bijvoorbeeld op het gebied van de spuitvrije zones en de seizoensarbeid, zouden nooit tot stand gekomen zijn”, is zijn overtuiging. Hij is dan ook van mening dat alle fruittelers lid van de NFO zouden moeten zijn. “Dat vind ik gewoon een kwestie van solidariteit!”

Een belangrijke taak van de NFO vindt hij het samenbrengen van partijen. Proeftuin Randwijk noemt hij als goed voorbeeld. “Daarin werken onderzoek en handel samen om de Nederlandse fruitteeltsector te versterken. Ook de Conference-proeverijen in Duitsland en de campagne ‘Elstar. Altijd Raak’ zijn voorbeelden waarin de handel samenwerkt met de teeltsector.” Hij heeft veel vertrouwen in Gerard van den Anker als voorzitter. “Deze extreme zomer heeft hij al regelmatig van zich laten horen in de media. Hij lijkt mij laagdrempelig benaderbaar. Ik hoop dat hij zich veel tussen de telers zal begeven en dé ‘voorman’ wordt, met steun vanuit de hele sector.”

 

Iedere twee weken stelt een NFO-lid zich aan u voor. Wat houdt hem/haar bezig en waarom is hij/zij NFO-lid? Wilt u ook een keer deelnemen? Neem dan contact op met Andrea Disco.

Dit bericht is geplaatst op maandag 8 oktober 2018 - 16:45