In Kerk-Avezaath zijn er serieuze plannen om op locaties waar nu een boomgaard is een zonnepark aan te leggen. Het gaat om twee percelen, van respectievelijk 17 en 20 hectare groot, die nu nog eigendom zijn van fruittelers. De grondeigenaren overwegen te stoppen met hun bedrijf.
De raadscommissie Ruimte van de gemeente Tiel buigt zich momenteel over de plannen. De gemeente is niet negatief over de plannen voor de zonneparken. Deze passen in de gebiedsvisie voor het buitengebied van de gemeente Tiel. Ook leveren de zonneparken een aanzienlijke bijdrage aan de afspraken in het Gelders Energie Akkoord. Daarnaast zou de komst van zonnepanelen ook educatieve en recreatieve kansen bieden. Wel vinden B en W dat er waardevolle Betuwse fruitteeltgronden door verloren gaan.
Lees meer op stadburen.nl en tiel.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 september 2017 - 19:31