Kleinfruitteler Piet Albers uit Babberich gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van zonnepanelen boven zijn frambozenaanplant. Als de proeven slagen wil Albers 6 hectare van zijn kleinfruit overkappen met zonnepanelen. Projectontwikkelaar Herbo Groenleven heeft voor het project 11,8 miljoen euro SDE+-subsidie toegekend gekregen.
Nu de subsidie is toegekend start het traject van vergunningaanvraag bij de gemeente Zevenaar. Wanneer de gemeente toestemming geeft zal op 0,5 hectare gestart worden met proeven boven een frambozenaanplant. Het gaat om een nieuw in te planten perceel, om zo de plantafstanden en de zonnepanelen op elkaar af te stemmen. Voor de overkapping wordt een nieuw type, lichtdoorlatende panelen gebruikt. “We gaan eerst meten hoe groot de lichtdoorlatendheid is en wellicht moeten we ook andere plantafstanden hanteren dan we gewend zijn om toch voldoende opbrengst te krijgen”, licht Albers toe. “Misschien planten we wel minder frambozen dan normaal, maar we krijgen straks ook inkomsten uit de zonnepanelen.” Hij denkt erover gekoelde en opgekweekte frambozen onder de panelen te zetten, zodat de planten al een voorsprong hebben in de groei.
Vooralsnog zijn alleen wat ervaringen uit Frankrijk bekend met het overkappen van kleinfruit met zonnepanelen. Daar is het vooralsnog geen doorslaand succes, maar mogelijk dat de meer lichtdoorlatende panelen perspectief bieden.

Let op: De foto is ter illustratie. Deze betreft aardbeienteelt onder zonnepanelen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 september 2017 - 19:08