In het fruitteeltgebied Zuid-Tirol grijpt heksenbezemziekte verder om zich heen. Het areaal waar de ziekte voorkomt is afgelopen jaar flink uitgebreid met fors aangetaste bomen. Normaliter neemt het percentage aangetaste appelbomen in een boomgaard toe naarmate de bomen ouder worden. Dit jaar was echter voor het eerst een sterke uitbreiding van de ziekte te zien in percelen van twee jaar oud. Bij telers, adviseurs en onderzoekers leven dan ook nog veel vragen. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de ziekte in bepaalde delen van het gebied veel voorkomt en op andere plekken nauwelijks.

In Nederland komt de heksenbezemziekte weinig voor. Alleen Zuid-Limburg kende in het verleden enkele gevallen. “Op dit moment is het  vrij rustig, ik heb er het laatste jaar niets meer over gehoord”, zegt Sjaak Walraven, voorzitter van de NFO-kring Limburg.

De oorzaak van de heksenbezemziekte is een Phytoplasma; een bacterieachtig organisme zonder celwanden dat alleen onder de microscoop zichtbaar is. De zomerappel-bladzuiger (Cacopsylla picta) geldt als de belangrijkste verspreider van de heksenbezemziekte.

Bron: European Fruit Magazine.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 december 2013 - 14:13