De landen op het zuidelijk halfrond verwachten de komende maanden 2 procent meer appels en peren te plukken dan vorig jaar. De totale appelproductie van Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika wordt geraamd op 5,3 miljoen ton; de perenproductie op 1,3 miljoen ton. Ook de totale export zal naar verwachting stabiel blijven met 1,7 miljoen ton appels en 713.000 ton peren.
Gekeken naar de appelproductie per land valt op dat alleen Chili, als grootste appel-producerend land, minder appels verwacht te oogsten (-5%). De productie in de andere landen is 3 tot 9 procent hoger geraamd. Binnen het rassensortiment is een verschuiving te zien naar jaarlijks minder Braeburn (-7%) en ook afnemende producties van Granny Smith en Red Delicious, terwijl de productie van Fuji sterk stijgt (+10%) .
Bij de peren is Argentinië de grootste producent. Nadat de productie in 2017 en 2018 erg laag was, is deze met 600 miljoen ton weer iets hoger, maar nog ver onder het niveau in de jaren voor 2017. In Zuid-Afrika is de geraamde productie met 423 miljoen ton vrij stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Ook binnen het rassensortiment van de peren is weinig verschuiving.
WAPA presenteerde deze cijfers tijdens de Fruit Logistica op 8 februari, zie ook wapa-organisation.org.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 februari 2019 - 17:55