Per 1 januari 2018 geldt voor alle glastuinbouwbedrijven een verplichte zuivering van lozingswater.  WUR heeft samen met toeleveranciers diverse zuiveringsprincipes en strategieën onderzocht. Het resultaat daarvan is dat er nu ruim tien erkende installaties en verschillende hulpmiddelen zijn ontwikkeld die bedrijven ondersteunen bij de invulling van de zuiveringsplicht, zoals het Stappenplan implementatie zuiveringstechniek, Beslissingsondersteunend rekenmodel zuiveringstechnieken en het Waterstromen-model. Ook is er een alternatieve aanpak voor zuivering ontwikkeld: Emissieloos telen. Kijk voor meer informatie ook op glastuinbouwwaterproof.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief over waterzuivering.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 10:35