Productschap Tuinbouw gaf op advies van de NFO subsidie voor de ontwikkeling van een test om het gevaar van zwartvruchtrot in peer beter te kunnen inschatten. De specifieke moleculaire toets waarop de risicovoorspelling berust, werd ontwikkeld door Plant Research International (PRI). Door in het voorjaar een grondmonster met dood materiaal van een perenperceel op het DNA van de schimmel Stemphylium vesicarium (zwartvruchtrot) te analyseren, wordt duidelijk of zwartvruchtrot daadwerkelijk op het perceel aanwezig is. De ervaringen met deze lastige ziekte in de afgelopen jaren hebben geleerd dat na een jaar zware aantasting de ziekte soms een jaar later haast niet meer voorkomt. En andersom, dat op een schoon perceel zonder noemenswaardige historie van zwartvruchtrot de schimmel opeens massaal kan toeslaan. Telers nemen daarom het zekere voor het onzekere en spuiten hun perenbeplanting intensief. De test maakt het mogelijk om verantwoord op inzet van chemische middelen te besparen als er in het verleden geen zwartvruchtrot was en er ook geen DNA in de nieuwe bemonstering aangetroffen wordt. Daarentegen staan bij zwartvruchtrot in het vorige jaar en het aantreffen van pathogeen DNA in het monster alle signalen op rood. 2013 is een proefjaar waar onderzoekslaboratorium BLGG AgroXpertus gericht een beperkt aantal monsters neemt en analyseert. Volgend jaar besluit men op basis van die ervaringen of de toets blijft en een vast onderdeel van het assortiment aan gewasanalyses van BLGG AgroXpertus wordt.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 februari 2013 - 13:00