In een praktijkproef van de CAF haalden de middelen Switch en het nieuwe nog niet toegelaten middel van Bayer CropScience de beste resultaten ter bestrijding van zwartvruchtrot. De CAF testte twaalf middelen in een doorspuitschema op een perenperceel van Fruitbedrijf Van Dijk in Ophemert en toonde 27 augustus de resultaten aan fruitteeltvoorlichters en de chemie-industrie. “Dit is een perceel met een historie”, lichtte CAF-adviseur Ferdy Tolhoek toe. Vorig jaar was er op dat perceel een aantasting van een kleine 30 procent en werd daarmee een interessant proefobject. Switch en het nieuwe middel van Bayer behaalden een zeer goede werking; 90 procent op bladaantasting en op het aantal besmette vruchten had het een evenredige werking. De paar vruchten die aangetast waren, hadden niet zulke grote vlekken als de vruchten in het onbehandeld object. Wes Janssen (technisch adviseur van Bayer) verwacht dat het nieuwe middel volgend seizoen ingezet kan worden. Wellicht wel met een jammerlijke beperking van drie bespuitingen waarvan één in het voorjaar (bij 20 mm) en twee in het najaar.

Bespuitingen met Stroby en Flint lieten zeer teleurstellende resultaten zien. Er lag één schema in de proef van twee keer Switch (0,8 kg/ha) en daarna captan, deze resultaten kwamen redelijk uit de bus. De resultaten per middel zijn in lijn met de labproeven die vorig jaar werden uitgevoerd door Pcfruit en Fruitconsult.

Vorig jaar was er een zeer hoge zwartvruchtrotdruk in de westelijke provincies in Nederland en België. Volgens CZAV-adviseur Ad Zuidweg is de aantasting dit jaar in Zeeland veel minder. “Wel viel op dat er het hele jaar niks te zien was en in augustus ineens wel.” CAF-voorlichter Aryan van Toorn bevestigde dit beeld. De voorlichters deelden ook de mening dat er nog veel onbekend is over de schimmel en het lastig te voorspellen is of de ziekte in een teeltseizoen opduikt of niet. In een volgend nummer van Fruitteelt kunt u meer lezen over de resultaten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 12:03