De populatie suzuki-fruitvlieg op aangetaste percelen is alleen terug te dringen door het verwijderen en vernietigen van aangetaste vruchten. Nederlandse onderzoekers wezen daar al op, maar nu trekt ook een Zwitsers onderzoeker deze conclusie. Op een aantal Reginabomen, waarvan de vruchten waren blijven hangen, spoten de onderzoekers met een groot aantal middelen. De middelen die werden toegepast zijn: dimethoaat, Gazelle (acetamiprid), Spintor (spinosad) en pyrethrumpreparaten. Geen van de middelen bleek in staat de populatie suzuki-fruitvlieg langdurig omlaag te brengen. Na enkele dagen kwamen opnieuw nieuwe vliegjes voor op het perceel.  

Dit bericht is geplaatst op maandag 29 september 2014 - 14:03