In Zwitserland is kersenvlieg een groot probleem met soms meer dan 90 procent aangetaste kersen. In de biologische teelt is het afdekken van de bodem met een fijnmazig net de beste en goedkoopste oplossing. Dit net verhindert dat de poppen (die in de bodem overwinteren) van de kersenvlieg de bomen bereiken. Dit systeem werkt alleen als de kersenbomen, ook in de omgeving, met netten zijn afgedekt. Voor nieuwe inplant helpt ook regenoverkapping, maar dit werkt niet in een bestaande aanplant die reeds is aangetast door de kersenvlieg.

Het Zwitserse biologische onderzoekscentrum Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) publiceerde in samenwerking met Hochschule ZHAW een artikel over de bestrijding van de kersenvlieg. Voor bestrijding in de gangbare teelt zijn insecticiden belangrijk. De centra onderzoeken momenteel de inzet van de pathogene schimmel Beauveria bassiana als bestrijdingswijze. Het lijkt er op dat dit middel onder productnaam Naturalis-L bij goed getimede bespuitingen de aantasting van de kersenvlieg met ongeveer 70 procent kan verminderen. Biologische bestrijding van de kersenvlieg in hoogstamboomgaarden is erg moeilijk. Wel probeert men de plaag te beheersen door de bodem te ‘vaccineren’ met graankorrels waarin de pathogene schimmel is geïnjecteerd

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 november 2012 - 14:30