Jaarverslagen

2016

2015

2014
In 2014 is maar al te duidelijk gebleken hoe de fruitsector afhankelijk is van de politieke verhoudingen in de wereld. Begin augustus kondigde de Russische federatie een importstop af voor groenten en fruit vanuit de Europese Unie. De afkondiging van deze maatregel vlak voor het nieuwe afzetseizoen van hardfruit had dramatische effecten op de prijsvorming voor appels en peren en dus op de bedrijfsvoering van onze leden. Tot de jaarwisseling liep de sector hierdoor minstens 30 miljoen euro aan inkomsten mis. De interventievergoedingen vanuit de EU stonden in geen verhouding tot de geleden schade. Op 31 december van het afgelopen jaar sloot het Productschap Tuinbouw definitief zijn deuren. We leven nu dus in het private tijdperk. De tijd zal uitwijzen in hoeverre er in de toekomst behoefte zal zijn aan collectieve instrumenten en of daarvoor in het politieke bestel van Nederland ruimte is. In 2014 werd de sector massaal geconfronteerd met schade door de suzuki-fruitvlieg, een nieuw plaaginsect dat pas in 2012 voor het eerst in Nederland is waargenomen. Alleen al in de kersenteelt veroorzaakte dit insect voor zeker 10 tot 15 miljoen euro schade.
De NFO heeft in 2014 haar prioriteiten vastgesteld, tevens zijn dit de hoofdstukken van het Jaarverslag. Zie de introductie per thema hieronder:
Arbeid en fiscaal
Gewasbescherming en milieu
Kennis en ondernemerschap
Markt
Overige zaken