Bacterievuur

Bacterievuur is in Nederland aanwezig en het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk verspreiding van bacterievuur te voorkomen.
Speciaal voor met name de boomkwekerij zijn bufferzones ingesteld, waarin gecontroleerd wordt door Naktuinbouw in opdracht van de NVWA. De controles worden betaald door de (vrucht)boomtelers. In aantal gebieden profiteren fruittelers van de bufferzones omdat zij daar binnen vallen: Flevoland, NOP, Opheusden, Steenbergen Zundert en Nederweert-Tegelen.
Bacterievuur is een bacteriële plantenziekte (bacterie Erwinia amylovora). De naam “bacterievuur” wijst al op het karakteristieke van de ziekte. De symptomen zijn duidelijk herkenbaar (zie onder ‘kenmerkende ziektebeelden’). De ziekte valt niet te bestrijden want chemische gewasbescherming is niet meer mogelijk.

Praktische info voor de teler
klik hier voor aanvullende info over herkenning, stadia in het gewas, waardplantenoverzicht , hoe te handelen, etc

Het beleid van de NFO,  rust op een aantal pijlers:
– Zelfcontrole eigen fruitpercelen binnen de bufferzones;
– Zelfcontrole eigen fruitpercelen buiten de bufferzones en de zone daaromheen van maximaal 1000 meter; indien in deze zone bacterievuur wordt geconstateerd dan in overleg treden met de boomeigenaar. Indien deze na aandringen geen maatregelen wil treffen aanzegging regelen via de NVWA. Deze is hiertoe bereid, afspraak met de NFO gemaakt.
– NFO-Kringen overleggen met waterschappen, gemeenten en andere grote terreinbeheerders om in omgeving fruitbedrijven geen waardplanten meer te planten, maar gebruik te maken van alternatieve beplantingen. Het beleid van de gemeente Leerdam is actief uitgedragen, klik hier voor alle info.

Nieuws Gewasbescherming & Milieu