De NFO organiseert samen met Proeftuin Randwijk op dinsdag 23 mei een bijeenkomst voor jongeren die actief zijn in de fruitteelt. Thema van de middag is ‘Een duurzame toekomst begint gisteren’. Tijdens de bijeenkomst inspireren we jou om na te denken over wat je nu al kunt doen om jouw bedrijf op een duurzame manier gezond te houden.

In verband met de catering willen we je vragen om je aan te melden via deze link.

Programma:
14.45 uur Inloop
15.00 uur Opening en welkom
15.05 uur ‘Ondernemen met impact’ door Wouter Staal.
In het eerste deel van de middag vertelt Wouter Staal over klimaatpositief ondernemen. Hij neemt je mee in wat je zelf als mens, ondernemer of medewerker kunt doen om gedragsverandering te starten én in hoe je tegelijkertijd een succesvol bedrijf op kunt bouwen.
Wouter Staal is oprichter en CEO van YB (Yoghurt Barn). Wouter had een mooie baan bij Philips maar wilde zélf impact hebben en waagde een sprong in het diepe. Samen met zijn vrouw zette hij YB op en stampte in tien jaar tijd 13 vestigingen uit de grond. Het verhaal van YB begon met een yoghurtje en is uitgegroeid tot een klimaatpositief merk wat goed doet voor mens, dier en aarde. YB heeft als missie plantaardig toegankelijk te maken voor iedereen en de wereld een stukje beter achter te laten dan hoe we hem hebben gevonden.

15.45 uur Pauze

16.00 uur Opening tweede deel programma door Aryan van Toorn
Het tweede deel bestaat uit een aantal korte presentaties en er is volop ruimte voor discussie.
Presentie 1: ‘De duurzame toekomst is gisteren begonnen’ door Geert Pinxterhuis
Geert Pinxterhuis is projectleider Actieplan Plantgezondheid bij BO Akkerbouw. Hij neemt jullie mee in hoe de akkerbouwsector het vizier op de toekomst zet in relatie tot actuele maatschappelijke en politieke thema’s zoals het gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Presentatie 2: ‘Denk groot start nu’; door Aryan van Toorn en Patricia Hoogervorst
Patricia Hoogervorst (namens de NFO) en Aryan van Toorn (namens Proeftuin Randwijk) vertellen in een duo-presentatie wat in het programma “Weerbaarheid in de praktijk” gedaan wordt om nieuwe gewasbeschermingstrategieën naar de praktijk van het fruitteeltbedrijf te brengen.

17.30 uur Diner & netwerken met de sponsoren van Proeftuin Randwijk.
19.00 uur Rondgang op de Proeftuin.
Wie wil kan op de Proeftuin blijven en ’s avonds aansluiten bij de supportersbijeenkomst. Er wordt een rondgang gemaakt waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor hoe je in 2027 met minder chemie én met toepassing van geïntegreerde gewasbescherming een zo gezond mogelijk gewas kunt telen.

Deze bijeenkomst is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.