• Voortuitgang in dossier lage WW-premie voor seizoensarbeid

  Mede op initiatief van de NFO heeft het Ministerie van SZW een onderzoek verricht naar de toepassing van de hoge en lage ww-premie bij (kortdurende) seizoensarbeid, zoals dat in...

  Lees verder
 • Verwijder kankertakken uit het perceel

  Vruchtboomkanker verspreidt zich zo snel door een perceel, dat je er bovenop moet zitten. Niet alleen met preventieve behandelingen, maar ook door de kankers snel weg te snijden of...

  Lees verder
 • Check driftreductieklasse bij aankoop spuitmachine

  Bij aanschaf van een spuitmachine is de driftreductieklasse een belangrijk item. De onderbouwing van de spuitdriftreductie is een kostbaar en lang traject. Vanuit de praktijk hoort de NFO regelmatig...

  Lees verder
 • Eerste aanpassingen 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Begin december wordt duidelijk wat het definitieve 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt. Na een debat in de Tweede Kamer zijn meerdere moties aangenomen die belangrijke knelpunten voor de fruitteelt wegnemen....

  Lees verder
 • Nautilus Organic gaat in afgeslankte vorm verder

  Coöperatie Nautilus Organic heeft zich na het vertrek van enkele glasgroentetelers de afgelopen weken moeten heroriënteren op de toekomst. Het vertrek van de betreffende leden heeft grote impact op...

  Lees verder
 • De rode vlag gehesen tijdens webinar Kennisdag

  Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat enorm onder druk. Het huidige Europese toelatingsbeleid en de Farm-to-Fork-strategie, onderdeel van de nieuwe Europese Green-Deal-plannen, leiden tot een forse afname van middelen, er...

  Lees verder
 • Aanpassing Gelders beleid grondwaterbescherming nodig

  De NFO-kring Midden-Nederland dient deze week een reactie op het beleid grondwaterbescherming in bij de provincie Gelderland. Aan de leden is een voorbeeldreactie gestuurd en zij zijn opgeroepen om...

  Lees verder
 • Hoe wordt Limburg aantrekkelijker voor arbeidsmigranten?

  Limburg heeft de komende jaren zeker 40.000 arbeidsmigranten nodig. Om te zorgen dat die komen en blijven hebben diverse werkgeverspartijen, waaronder LLTB en NFO de visie Internationale werknemers Limburg...

  Lees verder
 • NFO-studiegroep Biodiversiteit verdiept zich in het nut van kleine marterachtigen

  Tijdens de derde en laatste bijeenkomst van dit seizoen van de NFO-studiegroep Biodiversiteit hebben de deelnemers zich verdiept in de mogelijkheid om kleine marterachtigen te benutten bij de knaagdierbestrijding....

  Lees verder
ACM
NAK tuinbouw

Het laatste nieuws

Wilt u wekelijks een nieuwsbrief ontvangen?
Neem een lidmaatschap bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie Word lid!

Contact

Neem direct contact met ons op, via het onderstaande formulier.

NAK tuinbouw
ACM