Vakblad Fruitteelt

De NFO brengt 26 keer per jaar (in de oneven weken) het vakblad Fruitteelt uit. Fruittelers betalen de NFO voor haar belangenbehartiging in de vorm van een vast bedrag per jaar plus een heffing per hectare (varieert per fruitsoort).

Niet-fruittelers kunnen lid worden van het vakblad.vakblad-fruitteelt

Het vakblad is speciaal gericht op de professionele fruitteler van pit-, steen- en houtig kleinfruit. Het vakblad bevat informatie over onder andere teelttechnieken, gewasbescherming, ontwikkelingen in het buitenland, bedrijfsvoering en overheidsbeleid. Daarnaast publiceert de redactie reportages, interviews en een agenda van activiteiten op fruitteeltgebied.
Belangrijke en actuele onderwerpen krijgen extra aandacht in de vorm van Fruitteelt-themanummers (gewasbescherming, arbeid, oogst) of via speciale brochures.

Wekelijks ontvangen NFO-leden en Fruitteeltabonnees ook digitale nieuwsbrieven van de NFO. NFO-leden en Fruitteelt-abonnees ontvangen iedere dinsdag, en in de oneven weken op donderdag een nieuwsbrief.

Meer weten over het lidmaatschap van Fruitteelt of de NFO? Ga naar ledenvoordeel of vraag via het contactformulier op de contactpagina een gratis proefabonnement aan op Fruitteelt.