Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd van telers en adviseurs op het gebied van kennis en vakmanschap. Gedurende dit winterseizoen organiseert het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ een reeks webinars waarin de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren worden gedeeld. De webinars zijn landbouwbreed, maar ook voor de fruitteelt bieden deze nieuwe inzichten.

Programmacoördinator Bart Jan Wulfse: “Gewassen telen op basis van het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat in 2030 naar verwachting nog gebruikt mag worden, is zeer uitdagend. Dit vraagt een verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen met gezonde planten. Binnen het praktijkprogramma beantwoorden we de vraag: ‘Hoe dan?’. In deze Webinar-reeks delen we de reeds opgebouwde kennis. Dit doen we door ervaringen uit verschillende sectoren te delen en telers concrete handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan.”

Het praktijkprogramma organiseert deze winter op woensdagavonden webinars om je bij te praten. Je bent van harte uitgenodigd om de volledige reeks te volgen of er een uit te kiezen. De webinars worden ingevuld door 3 inhoudelijke deskundigen, waaronder altijd een teler. Er is natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van individuele vragen. Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.

Webinar 7 (het laatste van de serie): 21 februari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Grasland en vanggewassen vernietigen zonder het gebruik van glyfosaat

Dit Webinar heeft als doel praktische alternatieven om grasland en vanggewassen te vernietigen te delen. In dit Webinar komen haalbare alternatieven aan de orde op basis van praktijkervaringen.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link. Deelname is gratis. Tijdens de Webinars kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk tijdens het Webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link waarmee je kunt inloggen. Ben je niet in de gelegenheid om een Webinar te volgen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.