NFO en LTO betreuren het dat demissionair minister Adema tijdens zijn laatste dagen als minister een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd met de aankondiging van strenge generieke maatregelen voor boeren en tuinders op het gebied van waterkwaliteit. Deze maatregelen zouden volgens Adema tot doel hebben de KRW-doelen voor gewasbeschermingsmiddelen te halen. Voor LTO/NFO komt deze brief uit de lucht vallen, omdat LTO samen met NAJK een plan van aanpak heeft geschreven – op verzoek van de ministers Adema en Harbers – voor het verbeteren van de waterkwaliteit. LTO en de sectororganisaties NFO, KAVB en Glastuinbouw Nederland roepen minister Wiersma op om gezamenlijk de uitvoering van ons plan op te pakken.

Het afgelopen halfjaar is samen met het ministerie hard gewerkt aan gerichte maatwerkoplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatwerkoplossingen worden nu overruled door generieke maatregelen. Er is geen draagvlak voor generieke maatregelen omdat deze niet of nauwelijks zijn getoetst in de praktijk en daar zelden doeltreffend zijn. Daarom roepen we de minister op gebruik te maken van de kennis, kunde én de energie van ondernemers om zo gezamenlijk de doelen te realiseren. Een concreet plan hiervoor is al uitgewerkt. LTO en NAJK hebben op 12 december 2023 gesproken met ministers Adema en Harbers en op hun verzoek een actieplan opgesteld voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat plan is eerder door beide demissionaire ministers bijzonder goed ontvangen. De kern van dit plan is dat telers en boeren in hun gebied zelf aan de slag gaan om de waterkwaliteit te verbeteren. Ondersteuning vanuit de overheid is tot op heden helaas uitgebleven om tot dit maatwerk te komen. We vertrouwen erop dat dát na 2 juli wezenlijk beter wordt. En dat minister Wiersma het doorvoeren van nationale koppen voor de verbetering van de waterkwaliteit bovenop Europees beleid – in lijn met het hoofdlijnenakkoord – zal voorkomen. En we nodigen de nieuwe minister graag uit om hierover met ons in gesprek te gaan!

Gezonde, verse producten
Bomen, struiken, bloemen, bollen en planten dragen aantoonbaar bij aan het geluk van Nederlanders. Nederlandse groenten en fruit zoals tomaten, appels, peren en prei zijn niet alleen ontzettend lekker, ze vormen ook het fundament van een gezonde levensstijl en dragen daarmee bij aan de gezondheid van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat aantrekkelijk groen, kleurrijke bloemen en lekkere verse groenten en fruit beschikbaar en betaalbaar blijven voor zo veel mogelijk Europeanen. Precies dat is wat Nederlandse akkerbouwers en tuinders zo goed kunnen: gezonde verse producten produceren. Nederlandse ondernemers produceren bovendien met veel respect voor natuur en milieu. Het is terecht dat maatschappij en overheid onze Nederlandse ondernemers aanspreken op de effecten van hun teelten op de omgeving. Het is begrijpelijk dat er druk staat op het verder verbeteren van de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht. Het is logisch dat onze ondernemers aangesproken worden op het verder herstellen van de biodiversiteit. Dat deden we, dat doen we en dat blijven we doen. Met heel veel energie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juli 2024 - 17:04