Duitse kersentelers verwachten deze zomer minder kersen te kunnen oogsten dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar. Dat meldt Destatis (het Duitse ‘CBS’) op basis van een eerste oogstraming op 10 juni jongstleden. Duitse bedrijven gaan uit van een totale oogst van 41.100 ton zoete en zure kersen. Bij de zoete kersen wordt een betere oogst verwacht dan bij de zure kersen.

De verwachting is dat de kersenoogst iets beter zal zijn dan vorig jaar – toen 40.200 ton werd geoogst (+2,3%) – maar fors slechter dan het gemiddelde van 47.300 ton over de jaren 2014 tot en met 2023. Ten opzichte van het tienjaarsgemiddelde is sprake van een daling van 13,2 procent.

Zoete kersen

De zoete kersenoogst in Duitsland komt dit jaar waarschijnlijk uit op 33.800 ton. Dat is 0,9 procent minder dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar. De oogst zal waarschijnlijk 4,4 procent hoger liggen dan vorig jaar, toen weinig kersen werden geplukt.

De oogstramingen voor zoete kersen laten grote regionale verschillen zien, maar vrijwel overal wordt een lagere oogst verwacht dan normaal. Dit als gevolg van late vorst tijdens de bloeiperiode en het regenachtige voorjaar. Hierdoor ontstond aanzienlijke schade aan boomgaarden.

Voor Baden-Württemberg, de Duitse deelstaat waar de meeste kersen worden geteeld, zijn de oogstverwachtingen positief. Volgens de eerste schattingen zal hier dit jaar in totaal 21.400 ton zoete kersen (+55,7% vergeleken met het voorgaande jaar) worden geoogst op een teeltoppervlak van 2.600 hectare. De fruittelers in Nedersaksen verwachten een oogstvolume van 3.400 ton. Dit is een derde (-32,4%) minder dan vorig jaar.

Het totale areaal zoete kersen in Duitsland komt uit op 5.700 hectare.

Zure kersen

De zure kersenoogst in Duitsland wordt geraamd op 7300 ton; 44,8 procent lager dan het tienjaarsgemiddelde en het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Hierbij speelt ook de forse daling van het teeltareaal mee. In 2014 telde Duitsland nog 2200 hectare zure kersen, nu is dat nog 1500 hectare. Daarnaast hadden onder meer de slechte weersomstandigheden en late vorst invloed op de zure kersenoogst.

Ook bij de zure kersen is sprake van grote regionale verschillen, door lokale weersomstandigheden en verschillen in de technische uitrusting van bedrijven. Voor Baden-Württemberg wordt een oogst van 4.300 ton (+391,5% vergeleken met het voorgaande jaar) verwacht, gevolgd door Rijnland-Palts met 1.400 ton (-32,7%) en Saksen met 33 ton (-98,1%).

Bron: Destatis

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2024 - 16:40