De blootstelling van mensen, dieren en planten aan PFAS staat vol in de schijnwerpers. Op basis van voorlopige onderzoeksresultaten in de landbouw zijn er nog geen redenen tot zorg. Maar er zijn wel vragen over het gebruik van PFAS in gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens onderzoeker Peter Leendertse van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) tonen de berichten over PFAS aan dat het gebruik van chemische middelen ongewenste neveneffecten kan veroorzaken. “We zagen het ook bij neonicotinoïden die schadelijk voor bijen bleken te zijn. PFAS zijn ook zo’n voorbeeld. De afhankelijkheid van chemie in de landbouw is een punt van zorg en toont de noodzaak aan van een transitie naar niet-chemische middelen”, zegt Leendertse.

Een acuut verbod op PFAS-houdende gewasbeschermingsmiddelen is te voorbarig, stelt de onderzoeker. “Maar het gaat wel spelen en de landbouwsector moet zich daarop voorbereiden. Houders van keurmerken of afnemers gaan boeren ernaar vragen.”

Lees op nieuweoogst.nl een uitgebreide reportage over PFAS in gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 juli 2024 - 16:44