Opengrondstuinders, waaronder fruittelers, hadden in het vierde kwartaal van 2022 meer vertrouwen in hun onderneming dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex; de index die het vertrouwen meet van agrarische ondernemers in Nederland op dit moment en in de aankomende twee tot drie jaar. Vooral de toekomstige verwachtingen voor de komende jaren stegen ten opzichte van een kwartaal eerder.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weerspiegelt, steeg ook, namelijk van 18 punten naar 21 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nagenoeg even positief als die van de glastuinbouw en de akkerbouw. Ook is de stemmingsindex nu weer hoger dan gebruikelijk in deze sector.

De verwachting voor de middellange termijn steeg met ruim 21 punten. Ondanks deze stijging komt de index voor de middellange termijn nog altijd niet boven het nulpunt uit. Met een indexwaarde van -4 zijn nog altijd meer ondernemers somber in plaats van positief over de bedrijfssituatie op de middellange termijn.

Omdat de stemmingsindex en de index voor de middellange termijn samen de Agro Vertrouwensindex vormen, is de stijging van de Vertrouwensindex beperkt tot 14 punten. Hiermee komt de Agro Vertrouwensindex wel weer boven het nulpunt uit. Met een index van bijna 8 punten is deze zelfs wat hoger dan die voor de totale land- en tuinbouw in het vierde kwartaal. Ondanks deze toename ligt de index nog niet op het langlopende gemiddelde van 17 punten. Dit geeft aan dat het vertrouwen nog broos is.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie wel beter dan bij de vorige meting (7,1 punt). De index blijft echter met -20 punten somber. De index is wel weer terug op het niveau waar deze op stond in het tweede kwartaal van 2022. Gezien het verleden is dit een vrij lage stand.

De conjunctuurindex (vooruitkijkend) verbeterde ook in het vierde kwartaal. De index nam 12 punten toe tot -15 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers negatiever over de komende twaalf maanden dan positief. De indexen van de onderliggende indicatoren, zoals opbrengstprijs, omzet en winst, stegen. Die van de kosten ook, wat duidt op een verwachting van lagere kosten in de komende twaalf maanden.

Over de Agro Vertrouwensindex

De Agro Vertrouwensindex wordt door Wageningen Economic Research uitgevoerd, a.s.r. real estate is één van de opdrachtgevers van dit onderzoek. De index meet sinds 2013 het vertrouwen van agrariërs in hun onderneming. De enquête is verstuurd op 9 januari en het vaste panel kon tot en met 29 januari zijn of haar mening geven. Ruim 560 agrarische bedrijven hebben deelgenomen aan de enquête.

Bron: Agrimatie.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 maart 2023 - 16:28