De Europese lidstaten hebben besloten om de Europese registratie van captan te verlengen tot 31 oktober 2039. De inzet van de NFO, de toelatingshouders en collega-organisaties uit andere EU- landen om dit te realiseren heeft dus succes gehad.

Terwijl er begin dit jaar een voorstel lag om het gebruik in te perken tot toepassing in kassen blijft nu toepassing in de openlucht mogelijk. Wel komen er forse inperkingen. In het besluit is een doseringsverlaging van 61% opgenomen voor de fruitteelt. Binnen 18 maanden moet worden onderbouwd of toepassing nog zinvol en haalbaar is met deze verlaging. De NFO heeft hierover contact met de toelatingshouder. Daarnaast komen er zware eisen om de spuitdrift te reduceren en forse beperkingen – bijvoorbeeld geen toepassing in de bloei – om bijen te beschermen.

Als uit de aanstaande nationale beoordeling blijkt dat het gebruik van captan niet binnen de milieucriteria kan worden gebracht, zal captan alsnog zijn toelating in Nederland verliezen. De NFO verwacht dat het huidige gebruik in 2025 en waarschijnlijk 2026 nog mogelijk zal zijn.

Het is duidelijk dat we als sector verder moeten met het vinden van aangepaste beheersstrategieën, met een beperkte tot geen inzet van captan tegen ziekten als vruchtboomkanker, vruchtrot en schurft.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 juli 2024 - 16:50