De afgelopen tijd is veel tijd gestoken in het uitwerken van het landbouwakkoord. Namens Agractie hebben Jan Peeters en Hans van der Wind deelgenomen aan de besprekingen; namens de NFO waren dat Siep Koning en Ron Mulders. Voor een kleine sector was dat een stevige delegatie.

Onze delegatie zat aan de sectortafel ‘tuinbouw’. Aan die tafel is over verschillende onderwerpen gesproken, zoals arbeid en markt. De meeste tijd hebben we besteed aan Gezonde Planten. In dat dossier hebben we stevig ingezet: we willen best duurzamer gaan produceren, maar we hebben wel hulp nodig. Allereerst moeten we geholpen worden bij onze zoektocht naar duurzamere teeltmethoden. Belangrijker is echter dat we geen oude schoenen willen weggooien zolang we geen nieuwe hebben. Dáár moet de overheid ons mee helpen.

De onderhandelingsresultaten van alles ‘tafels’ zijn samengevat in een concept landbouwakkoord. Over die tekst is de afgelopen weken stevig gesproken in een kleine delegatie. Het is niet geheel duidelijk óf en zo ja, wanneer er een landbouwakkoord komt. Als de ‘hoofdonderhandelaars’ het eens zijn met de tekst van het akkoord, wordt het akkoord voorgelegd aan de rekenkamer. Daarna wordt het akkoord voorgelegd aan onze leden. Dat gaat dus zeker nog enkele weken duren.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Ron Mulders

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 mei 2023 - 15:28