Vrijdag 28 juni heeft de NFO met de ministeries van LNV en I&W overleg gehad over de aanpak van suzuki-fruitvlieg. In het overleg is vooral doorgesproken over de aanpak voor 2025. Duidelijk is dat we niet moeten rekenen op opnieuw vrijstellingen in 2025. Tot tweemaal toe heeft het ministerie van LNV in een formele brief aan de NFO laten weten dat 2024 het laatste jaar is dat er vrijstellingen afgegeven zijn voor Exirel en Tracer.

De NFO heeft aangegeven wat de nodige inzet is om voor het teeltseizoen van 2025 reguliere toelatingen in Nederland te realiseren. Dit vraagt van zowel het bedrijfsleven als de overheid inspanningen. Deze zijn uitgewisseld en verdeeld. De NFO heeft aangedrongen op een snelle voortgang omdat telers komende herfst willen weten waar ze aan toe zijn. Verder is gesproken over alternatieve methoden om suzuki-fruitvlieg te beheersen en heeft de NFO toegelicht welke acties de sector onderneemt om de naleving te bevorderen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juli 2024 - 17:05