Ook in andere Europese landen komt duurzame plantgezondheid steeds meer centraal te staan. Zo bracht de Franse regering op 6 mei jongstleden de nieuwe strategie ‘Ecophyto 2030’ uit, gericht op de vermindering van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Deze strategie sluit meer aan bij de algemene EU-lijn dan de vorige. Ook is er meer oog voor een gelijk speelveld binnen de EU en met derde landen.

Doel van de nieuwe strategie is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de risico’s daarvan in 2030 te hebben gehalveerd in vergelijking tot 2011-2013. Dit moet worden gerealiseerd met een aanpak gebaseerd op anticipatie, innovatie, meer middelen voor ondersteuning en de ontwikkeling van niet-chemische alternatieven.

Om een en ander te vertalen naar de praktijk worden bijeenkomsten georganiseerd die zijn gericht op het vinden van oplossingen en alternatieven voor verboden gewasbeschermingsmiddelen. Op die manier wil men specifieke problemen oplossen waar agrarische ondernemers nu al tegenaanlopen. Ook moeten deze bijeenkomsten het mogelijk maken om overgangsmaatregelen te nemen, die een antwoord bieden op deze problemen en helpen om economisch duurzame alternatieve oplossingen te vinden.

Daarnaast komt er een gestructureerd plan voor het anticiperen op het mogelijk uit de handel nemen van werkzame stoffen in Europa en de ontwikkeling van alternatieve technieken voor gewasbescherming. Hiervoor is 146 miljoen euro vrijgemaakt.

Er is in Ecophyto 2030 ook veel aandacht voor de preventie van humane gezondheidsrisico’s die kunnen ontstaan door de inzet van gewasbeschermingsmiddelen op agrarische bedrijven. Educatie speelt hierbij een belangrijke rol, daarnaast wordt een informatietool over de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen verspreid.

Klik hier voor meer informatie.

Bronnen: V-focus/ministerie van LNV

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juni 2024 - 16:35