BPL Pensioen, waar werkgevers en werknemers in de agrarische sector pensioen opbouwen, heeft de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling gepubliceerd. Deze regeling gaat in per 1 januari 2027. De nieuwe pensioenregeling is overeengekomen door NFO, LTO andere werkgeversvertegenwoordigers en de vakbonden. Een nieuwe pensioenregeling was nodig vanwege de nieuwe pensioenwetgeving die sinds vorig jaar geldt.

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben lang onderhandeld over de nieuwe regeling. “We zijn als NFO blij dat de onderhandelingen op tijd zijn afgerond”, zegt NFO-hoofdbestuurslid René Simons. Hij was namens de NFO betrokken bij de onderhandelingen. “Dat het lang duurde, kwam vooral door de complexiteit: je wilt voor elke deelnemer een goed resultaat behalen. Het pensioenfonds heeft actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden. Met het oog op de stijgende loonkosten is ook in dit geval geprobeerd om tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien in een goed pensioen voor onze werknemers.”

Volgens Hans Koehorst, die als MT-lid bij LTO verantwoordelijk is voor het sociale domein, is  de nieuwe pensioenregeling van BPL Pensioen kwalitatief gelijkwaardig aan de huidige pensioenregeling. “Daarnaast kent deze ook enkele duidelijke verschillen” zegt Koehorst,: “Met deze afspraken zorgen we ervoor dat werkgevers in de agrarische sectoren ontzorgd worden van hun wettelijke verplichtingen vanwege de nieuwe pensioenwetgeving én er een goede pensioenregeling is en blijft voor alle werknemers.”

De nieuwe pensioenregeling betekent voor alle deelnemers een verandering. In de nieuwe pensioenregeling blijft de pensioenuitkering een levenslange uitkering, maar de uitkering kan mogelijk fluctueren naar gelang de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarbij hebben werkgevers en vakbonden besloten om – middels een specifieke reserve – de pensioenuitkeringen zo stabiel mogelijk te houden.

De nieuwe pensioenregeling wordt per 1 januari 2027 van kracht. Werkgevers en werknemers blijven – net als nu – voor een lange periode dezelfde pensioenpremie betalen. Hiermee hebben zij de zekerheid dat de premiehoogte tot en met 2031 vast staat. Vanaf 2027 gaan werkgevers iets minder premie betalen en werknemers een fractie meer.

Kijk voor meer informatie op: Hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling bekend | BPL Pensioen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 juli 2024 - 16:41