Aan de basis van het huidige pensioenstelsel ligt de pensioenwet. In de afgelopen jaren was er veel kritiek op het huidige pensioenstelsel en zijn afspraken gemaakt om dit te veranderen. Om een nieuw pensioenstelsel mogelijk te maken, was een nieuwe pensioenwet nodig. Deze wet, de Wet toekomst pensioenen, ging op 1 juli in. Een grote verandering: het stelsel is transparanter en persoonlijker en de premies zijn stabieler.

In de wet staan de regels voor het nieuwe pensioenstelsel en regels hoe we overgaan van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners moeten een nieuwe pensioenregeling overeenkomen en het bestuur van het pensioenfonds moet aangeven of zij deze nieuwe regeling kan uitvoeren.

Afspraken met BPL

Werknemers in de fruitteelt bouwen pensioen op bij BPL. Sociale partners en het bestuur van BPL hebben afgesproken dat BPL Pensioen op 1 januari 2026 overgaat op de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners hebben de keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling. Dit is een regeling waarin de ingelegde premie aan ieders persoonlijke pensioenvermogen wordt toegevoegd en tegelijkertijd collectief wordt belegd.

Uit dit persoonlijke pensioenvermogen wordt vanaf de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering betaald. Die uitkering kan variëren, vanwege economische of financiële omstandigheden. Door het inbouwen van beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een solidariteitsreserve, is demping van de fluctuatie mogelijk.

Meer informatie

Sociale partners spreken op dit moment over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Onlangs lichte Hans Koehorst van LTO Nederland de belangrijke uitgangspunten van werkgevers toe in het werkgeversjournaals. Dit kunt u hier terugkijken.

Samen met het pensioenfonds BPL Pensioen zijn er de komende jaren nog de nodige zaken te regelen voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling kan worden gemaakt. Op de pagina de toekomst van ons pensioen van BPL staat wat er verandert en gelijk blijft én de planning van ons pensioenfonds.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juli 2023 - 16:23