Het voornemen van het kabinet om het btw-tarief op groenten en fruit te verlagen naar 0 procent, is ingewikkeld en levert weinig meerwaarde op qua gezondheid. Die conclusie trekt SEO Economisch Onderzoek in een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de genoemde btw-verlaging. De NFO vindt die uitkomst ‘zeer teleurstellend’.

Het blijkt volgens de onderzoekers onder meer lastig om goed te kunnen afbakenen welke producten dan tot de groep ‘groenten en fruit’ horen en onder het nultarief moeten vallen. Dit zou tot veel discussie en juridisch getouwtrek kunnen leiden, mede omdat producten vaak bewerkt zijn.

Daarnaast stellen de onderzoekers dat een reductie van het btw-tarief slechts beperkt gezondheidswinst oplevert en de consumptie van groenten en fruit met maximaal vier procent zal doen toenemen. Dit omdat het afschaffen van de btw de productprijs in euro’s maar beperkt doet dalen. De SEO-onderzoekers zijn van mening dat met de kosten van de btw-afschaffing – bijna 550 tot 950 miljoen euro – effectievere maatregelen genomen kunnen worden om mensen gezonder te laten leven.

De NFO heeft met teleurstelling kennisgenomen van het rapport. René Simons, NFO-bestuurder Arbeid en Fiscaal: “Elke stimulans om gezond te eten, helpt de maatschappij en de sector. Wat mij betreft maakt een consumptiestijging van vier procent – die ook nog best eens hoger zou kunnen zijn – zeker uit. Ook voor ons als sector. Maar we moeten tegelijkertijd realistisch zijn. Er was al veel twijfel in de politiek rondom de haalbaarheid en ik denk dat dit de genadeklap is voor het plan. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen in de gaten, maar op dit moment lijken we de strijd te hebben verloren. Het is niet anders”.

Simons geeft aan dat goede regelingen en plannen steeds vaker sneuvelen in Den Haag, omdat het de ministeries qua uitvoering niet lukt. “Dat is jammer. Onze sector wordt hiermee enorm tekort gedaan.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 maart 2023 - 16:39