In september komen de volwassen perenknopkevers uit hun zomerschuilplaats. In eerste instantie vreten ze dan van de perenknoppen, en vanaf de laatste week van september begint de eileg. Tot nu toe is er weinig bekend over het dag-nachtritme van de kevers. Daarom worden er dit najaar door WUR-Randwijk proeven uitgevoerd waarbij kevers buiten in kooien met perenscheuten worden gehouden. In de kooien staan camera’s die dag en nacht de activiteit van de kevers registreren. De eerste resultaten laten een groot verschil zien tussen het gedrag overdag en ’s nachts. Overdag zijn de kevers in rust en zitten ze meest weggekropen achter schors of andere schuilplaatsen. Na zonsondergang worden ze actief en zoeken ze de perenknoppen op. Ze blijven de hele nacht bezig, en pas in loop van de ochtend gaan ze weer naar hun schuilplekken.
Dit grote verschil in activiteit tussen dag en nacht hebben de onderzoekers nog niet kunnen bevestigen in de boomgaard: klopmonsters in een zwaar aangetast perceel leverden om 23.00 uur ’s avonds niet meer kevers op overdag. In de komende periode zal ook de activiteit later in de nacht in de boomgaard onderzocht worden. Het uitgesproken dag-nachtritme heeft mogelijk gevolgen voor het toepassingstijdstip van middelen waarbij de kevers direct geraakt moeten worden. Overigens zijn ook veel nuttigen actiever in het donker dan overdag. Ook dat moet worden meegenomen in een uiteindelijk advies over spuittijdstip.

Het onderzoek aan perenknopkever is onderdeel van het project van FRUITVOORUIT.NL ‘Systeemaanpak duurzame teelt voor de Fruitteelt van Morgen’, dat door de NFO samen met Prisma en WUR is opgezet. Herman Helsen en Karin Winkler zijn vanuit WUR Randwijk betrokken bij dit onderzoek en deden deze waarnemingen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 september 2023 - 16:33