Bijna de helft van het areaal Nederlands fruit dat in de openlucht wordt geteeld, is inmiddels On the way to PlanetProof-gecertificeerd. Bij het bedekte fruitareaal is dat bijna 75 procent. Afgelopen jaar groeide het gecertificeerde areaal met 11 procent.

Uit cijfers van SMK de stichting die het keurmerk ontwikkelt en beheert, blijkt dat op dit moment ruim 9500 hectare Nederlands fruit dat wordt geteeld in de openlucht het On the way to PlanetProof-keurmerk draagt. Dit is 47 procent van het totale areaal (gebaseerd op CBS-cijfers). Daarnaast is 444 hectare bedekt fruit gecertificeerd; 74 procent van het totaaloppervlak in ons land.

In 2022 groeide het areaal On the way to PlanetProof in de open teelt vooral bij appel, peer en pruim: hier vond ten opzichte van 2021 een groei plaats van respectievelijk 16, 12 en 20 procent. Bij bessen, bramen, frambozen en kersen in de openlucht bleef het gecertificeerde areaal vrij stabiel of daalde dit afgelopen jaar met enkele procenten.

In totaal groeide het gecertificeerde areaal fruit (zowel bedekt als onbedekt) in 2022 met 11 procent ten opzichte van 2021.

In totaliteit zijn 646 fruitteeltbedrijven in ons land On the way to PlanetProof-gecertificeerd, blijkt uit de SMK-cijfers. Het aantal gecertificeerde fruitbedrijven in ons land nam in 2022 met 10 procent toe ten opzichte van 2021.

Hieruit kan volgens SMK worden geconcludeerd dat de fruitsector de afgelopen vijf jaar grote stappen heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ vierde onlangs haar vijfjarig bestaan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 maart 2023 - 16:41