In het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO en de land- en tuinbouwsectoren zetten telers veelbelovende stappen naar weerbare en nagenoeg emissieloze teeltsystemen. Aan het programma doen meer dan 160 telers mee in twaalf pilotprojecten. In een nieuwe publicatie worden de pilots gepresenteerd met de tot nu toe bereikte resultaten.

Doel van alle projecten is een toekomstbestendige teelt met veel minder chemische gewasbescherming, nagenoeg nul emissies naar het milieu en verbonden met de natuur. In de nieuwe publicatie worden alternatieven belicht die telers helpen om ook in de toekomst een gezonde boterham te verdienen.

Projecten die vanuit Weerbaarheid in de praktijk in de fruitteelt lopen zijn (pag. 10):

  • Duurzame gewasbeschermingsstrategieën in de fruitteelt
  • Emissiebeperking in de fruitteelt

Daarnaast zijn er drie expertteams landelijk actief over:

  • Emissiebeperking
  • Onkruidbestrijding
  • Biostimulanten en biocontrol

Informatie en links naar webinars hierover zijn ook in de publicatie terug te vinden (vanaf pag. 13).
Klik hier voor de publicatie.

Integrated Crop Management (ICM) vraagt een fundamenteel andere denkwijze die vaak gepaard gaat met aanpassing van het bedrijfssysteem, waarvoor kennis en expertise moet worden opgebouwd. De pilots leveren nieuwe werkwijzen op die in de praktijk haalbaar zijn en aanzienlijke duurzaamheidswinst opleveren. De grootste uitdaging blijft echter de betaalbaarheid. Daarnaast vormt, vooral in de sectoren met meerjarige teelten zoals de fruitteelt en boomteelt, het extra inkomensrisico een extra barrière voor de transitie.

Vervolg na 2025
Het praktijkprogramma wordt mei 2025 officieel afgerond, maar dit markeert zeker niet het einde van de transitie richting 2030. Sectoren en ondernemers blijven werken aan een toekomst van weerbaar en nagenoeg emissieloos telen. Daarmee wordt voldaan aan EU-regels ter bescherming van de bodem- en waterkwaliteit. De sectoren zijn gemotiveerd om het programma een vervolg te geven vanaf juni 2025. De gesprekken daarover met potentiële partners zijn inmiddels opgestart.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juli 2024 - 17:02