Bij de organisaties die zijn aangesloten bij het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) werden in 2023 18 procent minder peren en 27 procent minder appels aangevoerd. Dit meldt de VBT in haar jaarverslag. Wel werd een hogere hardfruitomzet gerealiseerd.

De aanvoer van groenten en fruit lag vorig jaar 2 procent lager dan het jaar ervoor. Bij fruit was sprake van een daling van 19 procent, de aanvoer van groenten steeg met 8 procent.

De appelaanvoer kwam uit op ruim 85.000 ton, de perenaanvoer op bijna 153.000 ton. De VBT wijt de lagere aanvoer van appels en peren aan een combinatie van de afbouw van het areaal en een verminderde oogst door klimatologische omstandigheden. Het appelareaal daalde met 125 hectare en de oogst lag in 2023 4,5 procent lager dan het jaar daarvoor. Het areaal peren steeg met 115 hectare, naar 10.565 hectare. Maar ook hier was in 2023 sprake van een tegenvallende oogst; deze lag 2,8 procent lager dan in 2022.

Hogere omzet

De zes producentenorganisaties van VBT (BelOrta, Coöperatie Hoogstraten, REO Veiling, BFV, Criée de Wépion en LTV) realiseerden in 2023 samen een omzet van 1,15 miljard euro. Dit was een omzetstijging van 4 procent ten opzichte van 2022 en 3 procent meer dan in 2021. De redelijke prijzen voor groenten en fruit konden de lichte daling in de aanvoer opvangen.

De verhouding tussen het aandeel omzet van groenten en het aandeel omzet van fruit bleef in 2023 vrij constant: groenten nemen 67 procent van de VBT-totaalomzet voor hun rekening en fruit de overige 33 procent.

De omzet van fruit bij VBT kwam vorig jaar uit op 376 miljoen euro. De omzet in appels steeg met 6 procent ten opzichte van 2022 en bij peer was sprake van een omzetstijging van 3 procent.

Uitdagingen

De VBT stelt in haar jaarverslag dat 2023 wederom de nodige uitdagingen kende. “Het was een jaar met grote twijfels en onzekerheden over de ontwikkeling van de kostprijs, de beschikbaarheid van grondstoffen en de afzet van onze producten door de verstoorde wereldhandel, geopolitieke spanningen, het opnieuw opgelaaide conflict in het Midden-Oosten en het geaarzel op vlak van politieke besluitvorming. Ook de aanslepende discussie en de onduidelijkheid in verband met het nieuwe mestactieplan MAP7 maken de betrokkenen onzeker en moedeloos”, zo wordt een en ander samengevat.

Moeilijke hardfruitoogst

De VBT verwacht voor 2024 een zeer moeilijke hardfruitoogst, maar denkt dat de omvang en de sterkte van de aangesloten coöperaties ervoor zorgt dat dit zal kunnen worden opgevangen.

Klik hier om het volledige VBT-jaarverslag te lezen.

Bron: Vilt.be/VBT

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juni 2024 - 16:40