Maandag 8 mei is de door de NFO aangevraagde vrijstelling van Tracer gepubliceerd. De vrijstelling is afgegeven voor de bestrijding van suzuki-fruitvlieg in de teelten van kers en druif. De situatie rondom de aangevraagde vrijstelling voor Exirel is nog steeds zorgelijk. De NFO heeft na overleg met de toelatingshouder inhoudelijk gereageerd op de onverwachts slechte uitkomst van de risicobeoordeling. De NFO verwacht deze week een inhoudelijke terugkoppeling. Dan wordt duidelijk óf en zo ja in welke mate een vrijstelling mogelijk is.

Door de onzekerheid rondom Exirel heeft de NFO het ministerie van LNV gevraagd om Tracer ook vrij te stellen in pruim. De NFO had afgelopen december ook een vrijstelling voor pruim aangevraagd, maar die kreeg een negatief advies. Nu onzeker is of er een vrijstelling komt voor Exirel neemt LNV de aanvraag voor Tracer in de teelt van pruim opnieuw in overweging.

De toepassingsvoorwaarden voor Tracer zijn op één punt na gelijk aan die van vorig jaar. Dit jaar is het verplicht om in de teelt van kersen Tracer toe te passen met machinaal voortbewogen apparatuur. Samen met de toelatingshouder is nagegaan of aanpassing van de spuitdriftreductie-voorwaarden mogelijk is. Dit bleek niet mogelijk. Ook dit jaar is DRT 97,5 of 99% nodig in de teelt van kersen. Bekend is dat de NVWA in de afgelopen jaren meermalen geconstateerd heeft dat de vrijgestelde gewasbeschermingsmiddelen met een hoge DRT-eis niet juist werden toegepast.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 mei 2023 - 16:34