Waterschap Rivierenland start met een nieuwe subsidie voor de aanleg van ‘natuurvriendelijke oevers’. In totaal is er één miljoen euro beschikbaar.

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijke overgang van droog naar nat. “Op deze flauwe helling is ruimte voor meer soorten planten en dieren. Hoe meer een sloot een gezond leefgebied is voor verschillende soorten, hoe beter de ecologische waterkwaliteit.

Bovendien geeft deze oever meer ruimte om water te bergen tegen wateroverlast. Dat helpt om extreem weer op te vangen, in een veranderend klimaat”, schrijft het waterschap in een persbericht.

De subsidie is beschikbaar voor grotere sloten (a- en b-watergangen) van minstens 100 meter lang in landelijk gebied. Particulieren, ondernemers, natuurbeheerders en overheden kunnen de subsidie aanvragen. Voor agrarisch ondernemers telt de natuurvriendelijke oever deels mee als verplichte bufferstrook.

Waterschap Rivierenland stelt één miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van natuurvriendelijke oevers. De subsidie is beschikbaar tot eind 2027, tenzij het budget eerder op is.

Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de subsidie vindt u hier.

 Foto: Waterschap Rivierenland

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 mei 2023 - 16:32