De overheid wil dat zonnepanelen in de toekomst zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere functies en dat landbouwgrond en natuurgebieden hiervan vrij worden gehouden. Dat schrijven demissionair ministers Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Rob Jetten van Energie en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hebben hierover afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en waterschappen.

Streven is om zonnepanelen zoveel mogelijk te plaatsen op vrije ruimte op daken, gevels en andere plekken binnen en buiten bebouwd gebied, zoals parkeerplaatsen, langs weg- en spoorinfrastructuur, geluidschermen, stortplaatsen etc. In alle provinciale verordeningen zal worden vastgelegd dat aanleg van zonnepanelen op landbouwgrond en in natuurgebieden wordt verboden. Enkele uitzonderingen blijven mogelijk, zoals het aanleggen van zonnepanelen op bijvoorbeeld staldaken.

Het verbod geldt voor nieuwe initiatieven. Plannen die nu al in ontwikkeling zijn en afwijken van de nieuwe afspraken kunnen nog doorgaan.

Bron: overheid.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 oktober 2023 - 16:48