The Greenery en BelOrta hebben een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke toekomst. De besturen van beide coöperaties hebben een intentieverklaring getekend om de samenwerking binnen een Unie van Producentenorganisaties (UPO) te onderzoeken. Deze samenwerking is gericht op het bundelen van krachten op het gebied van productaanbod en dienstverlening met als doel een nog sterkere positie op de Europese markt.

De concentratie en internationalisering van bedrijven aan de vraagzijde is voor de coöperaties reden om verdere bundeling van de aanbodzijde te onderzoeken. Begin 2023 vonden de eerste verkennende gesprekken plaats tussen BelOrta en The Greenery. Na de individuele doorontwikkelingen van beide organisaties zijn zij klaar voor samenwerking. Met deze geplande samenwerking bieden de coöperaties hun telers toegang tot Europese markten.

Beide coöperaties stellen dat de samenwerking kansen biedt voor telers in zowel België als Nederland op het gebied van afzetmogelijkheden, inkoop, optimaliseren van het logistiek netwerk, investeren in kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verduurzaming, digitalisering en flexibiliteit bij marktveranderingen. Voor klanten biedt de bundeling een rijker aanbod van een breed assortiment groenten en fruit, direct van de bron, met passende dienstverlening op het gebied van onder andere kwaliteit, logistiek, duurzaamheid en categorieontwikkeling. Door de geografische ligging passen beide organisaties goed bij elkaar, waardoor, onder de veranderende weersinvloeden, de productbeschikbaarheid geborgd blijft.

De eerste stap in het onderzoek naar de samenwerking is de oprichting van een Unie van Producentenorganisaties (UPO), waarna de samenwerking stap voor stap zal worden uitgewerkt. Hiermee wordt gestreefd naar schaalvoordelen, optimale productbeschikbaarheid en waardecreatie voor de telers en een flexibele positionering in een snel veranderende markt. Dit moet resulteren in een krachtige, toonaangevende speler in de Benelux.
David Markowski, voorzitter bestuur The Greenery: “We geloven dat onze organisaties en de markt er klaar voor zijn en we kijken met veel energie uit naar de verdere vormgeving en inrichting van de samenwerking.” Marc Smets, voorzitter BelOrta: “Deze samenwerking biedt een aantal kansen op groei in teelt en afzet en op een bredere toegang tot Europese markten en er zijn voordelen op vlak van kennisdeling en efficiëntie.”

BelOrta BelOrta is de grootste groente- en fruitcoöperatie in België, met breed assortiment in glasgroenten, vollegrondsgroenten en hard- en zachtfruit. BelOrta telt meer dan 1.200 telers en heeft een jaarlijkse productomzet van ongeveer 626 miljoen euro.
The Greenery heeft meer dan 150 aangesloten telers van glasgroente, vollegrondsgroente en hard- en zachtfruit en realiseert een jaarlijkse totale productomzet van 743 miljoen euro.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 juni 2024 - 16:35