Afgelopen zaterdag 27 mei was er een inspraak op het Provinciehuis in Gelderland waarin de (beoogde) coalitie opriep om aan te geven wat er opgenomen moet worden in het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Op initiatief van de Fruit Tech Campus en de jonge fruitprofessionals (Next Young Fruit Pro’s) riepen twee jonge fruittelers de Provincie op de fruitsector in Rivierenland een serieuze positie te geven: Fruit, pijler van Gelderland.

Luc van Dijk (25 jaar) en Gerrit van Kessel (20 jaar) gaven de Gelderse politiek een inkijkje in hun toekomst als jonge fruitteler in Gelderland. Gerrit verteld: “De sector en samenleving dienen dichter bij elkaar gebracht te worden, wat in de toekomst alleen nog maar belangrijker gaat worden. In onze ogen kan de provincie daar een bepalende rol in vervullen.” Luc vult hierop aan: “Kortom, u als provincie mag trots zijn op een unieke sector als de fruitteelt in het Rivierengebied. Echter, de sector blijft voor uitdagingen staan waarbij we zelf continue innoveren en tot oplossingen komen maar zonder uw hulp gaat dat niet. Wij hier, als jonge ondernemers hopen voldoende perspectief en geruststelling mee naar huis te nemen voor onze collega ‘jonge’ ondernemers, om gezamenlijk als sector en Provincie een toekomstbestendige sector te blijven realiseren in dit prachtige gebied in de provincie Gelderland.”

De volledige inspraak van Luc en Gerrit is terug te kijken op de website van de Fruit Tech Campus.

Naast de stevige inspraak van Luc en Gerrit hebben de politieke partijen heerlijk fruit uit de Betuwe in ontvangst mogen nemen. Na het vervolgen van de inspraak door andere inzendingen werd al snel duidelijk dat het verse fruit in de smaak viel. De allerkleinste nieuwe generatie bracht daarom snel een nieuwe goedgevulde doos.

Fruit: Pijler van Gelderland
De Fruit Tech Campus, in samenwerking met het economische fruitcluster, komen op voor de fruitteelt in Gelderland. Voor de verkiezingen op 15 maart is de campagne ‘Fruit: Pijler van Gelderland’ van start gegaan. Ter voorbereiding op de komende ontwikkeling en het opvolgende coalitieakkoord, is er een factsheet ontwikkeld waarin #fruit als pijler voor Gelderland wordt opgenomen. Meer over deze pijler is te lezen op fruittechcampus.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 mei 2023 - 16:54