Afgelopen dinsdag heeft RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opengesteld. Via deze regeling kunnen mkb-ondernemers een subsidie ontvangen voor de hoge energiekosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ook fruittelers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gebruikmaken van de TEK-regeling.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen. De drempel lag eerst op 12,5 %, maar is mede dankzij een intensieve lobby van onder andere LTO en NFO verlaagd naar de genoemde 7%. Daarnaast moet de ondernemer die de subsidie aanvraagt een mkb-bedrijf zijn, zijn ingeschreven bij de KvK en een zakelijk energiecontract hebben.

Energiekosten bepalen meestal zo’n 5 tot 6 procent van de omzet van een fruitteeltbedrijf, geeft Peter Baltus van de NFO aan. “Er zijn helaas dus veel bedrijven die de drempel van 7% niet halen, maar die wel met fors gestegen energiekosten zitten. Dat is zuur.”

Nu.nl meldde afgelopen dinsdag dat op de eerste aanmeldingsdag al 364 ondernemers een aanvraag indienden. Het ging hierbij vooral om bedrijven uit de sectoren landbouw, horeca, sport en recreatie en detailhandel.

Meer weten of subsidie aanvragen? Kijk op de website van RVO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 maart 2023 - 16:40