Hoeveel stikstof gebruikt de fruitteelt en wat wordt niet gebruikt? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan het nieuwe Zeeuwse project: ‘Op weg naar emissieloos stikstofgebruik in de fruitteelt’.  Veel aandacht in de discussie over stikstof in de landbouw heeft betrekking op de veehouderij. In Zeeland zijn akkerbouw en fruitteelt de grootste sectoren. Het is daarom belangrijk om ook voor deze sectoren het gedrag van stikstof in beeld te brengen. Middels dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in de fruitteeltsector om tot een balans te komen tussen stikstofgebruik en -emissie.
Op het biologisch fruitteeltbedrijf ANROM van Peter en Adriaan Feijtel in ’s Heer Abtskerke wordt gemeten hoeveel stikstof vrijkomt uit bemesting, wat in de boom terechtkomt en wat nog aanwezig is in de verschillend lagen in de bodem. De bemesting wordt uitgevoerd met organische dierlijke en organische plantaardige korrelmeststoffen. Beide meststoffen worden met elkaar vergeleken. Op 19 mei 2023 is gestart met het geven van de meststoffen, in juni wordt de eerste meting verricht. Het project loopt van 1 mei 2023 tot 1 mei 2024.

Het project is een initiatief van de provincie Zeeland in samenwerking met het biologisch fruitteeltbedrijf ANROM en Delphy team fruitteelt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 mei 2023 - 15:26